Benefiċċju fuq Housing

Benefiċċju fuq Housing

​​

Applikazzjoni għal Benefiċċju fuq il-Kera f’Residenzi Privati u li mhumiex proprjetà tal-Gvern jew mikrija mill-Gvern, l-Awtorità tad-Djar, Korpi Parastatali jew xi Awtorità oħra.

Sezzjoni 1 - Informazzjoni Personali dwar l-Applikant/i
Dettalji tal-Akkomodazzjoni li fuqu qed issir it-talba għal Benefiċċju tal-Kera


Dettalji dwar il-kont tal-Bank fejn ser jiġi depożitat is-sussidju

Il-pagament għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'kont ta' Tfaddil jew Kurrenti. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a.


Sezzjoni 2 - Informazzjoni Oħra


L-Applikant hu mitlub jindika jekk hu/hi:Sezzjoni 3 - Dokumenti Neċessarji (fejn applikabbli)

Fotokopja minn żewġ naħat tal-Karta tal-Identità valida ta’ kull applikant u wliedu li jgħixu miegħu taħt it-tmintax-il sena.

Ehmeż:   
Ehmeż: 
  
Ehmeż: 
  

F’każ ta’ persuna separata/annullata/divorzjata, dawn għandhom jipproduċu kopja tas-sentenza finali tal-qorti kompetenti li tiddikjara s-separazzjoni jew kopja tal-kuntratt tas-separazzjoni.

Ehmeż:   

F’każ ta’ persuna bona fide de facto separata għandhom jinġiebu dawk il-provi dokumentati jew provi ta’ xort’oħra li jippruvaw il-pożizzjoni tagħha bħala persuna bona fide de facto separata. L-Awtorità jkollha d-diskrezzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-prova ta’ separazzjoni de facto ġietx attenuta.

Ehmeż:   

FS3 tal-applikant għas-sena kalendarja preċedenti d-data tal-applikazzjoni. F’każ ta’ applikant pensjonant, mitlub jipproduċi dokument li juri l-ammont kollu ta’ pensjoni, u f’każ ta’ applikant Self Employed, Profit & Loss Account/Income Statement iffirmat minnu u Balance Sheet/Statement of Financial Position jekk applikabbli, kif ukoll kopja tal-Formola tat-Taxxa tas-sena kalendarja preċedenti d-data tal-applikazzjoni jekk applikabbli.

Ehmeż:   

Kopja tal-ftehim tal-kirja u l-aħħar irċevuta tal-kera.

Ehmeż:   

F’każ li l-applikant jew xi ħadd minn uliedu li jgħixu miegħu għandu diżabilità, għandha tiġi pprovduta fotokopja tal-Karta valida tad-Diżabilità miż-żewġ naħat maħruġa mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (CRPD).

Ehmeż:   
Ehmeż:   

In case of families having fostered children living with them, applicants who have lived in care, applicants who have successfully completed a rehabilitation programme or left CCF, a document specifying this should be produced. F’każ li l-applikant qiegħed jagħmel fostering tat-tfal, kien fostered , kien jgħix f’istituzzjoni, temm programm ta' riabilitazzjoni, jew ħareġ mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, għandhom jipproduċu dokument uffiċjali li jindika dan.

Ehmeż:   

Sezzjoni 4 - Dikjarazzjoni mill-Applikant/i

Dikjarazzjoni - Skema ta’ Benefiċċju fuq il-Kera f’Residenzi Privati

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


Hemm tariffa amministrattiva ta’ €10.00 li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Kuntatt 
      Awtorità Tad-Djar
      22, Triq Pietro Floriani
      Floriana FRN 1060
 
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
      Tel. 2299 1000​
 
 Imejl